Als toeristische trekpleister is de Dorpsstraat van Lage Vuursche goed gedocumenteerd. Onderstaand enkele foto's uit het archief, waarop u diverse transformaties van de inrichting van de straat kunt zien. 

Dorpsstraat, ca. 1940
Auto drukte in de Dorpsstraat, ca. 1963
Dorpsstraat, ca. 1966
Dorpsstraat, ca. 2010

 

Submenu

Over Lage Vuursche

In het recent vastgestelde IBOR 21-30 (Integraal beheerplan openbare ruimte 2021-2030) zijn de plannen opgenomen voor het vernieuwen van de openbare ruimtes in alle delen van Baarn. De herinrichting van Lage Vuursche heeft op de planning een hoge prioriteit gekregen van de gemeente.

Dorpsstraat Lage Vuursche, november 2021

Integraal verduurzamen

In de openbare ruimte komen veel aspecten samen en bij herinrichting besteden wij daar tijdens een integraal proces aandacht aan. Zo is er een complexe verkeerssituatie, doordat vaak omvangrijke bezoekersstromen bij elkaar komen in een historische omgeving met beperkte ruimte. Het opvangen van piekdrukte is één van de aandachtspunten. Naast de verkeersveiligheid en identiteit van het dorp heeft het verduurzamen van de buitenruimte de aandacht, wij denken dan bijvoorbeeld aan het aanpassen aan een veranderend klimaat, circulariteit en duurzame materialen, en het optimaliseren van de biodiversiteit.

Genius Loci, geest van de plek

Lage Vuursche heeft een rijk verleden, dat zich laat vangen in verhalen. Omdat de omwonenden en belanghebbenden een deel van hun leven op de locatie doorbrengen, zijn zij de echte experts. Zij kennen de locatie van binnenuit. De ‘geest van de plek’ halen we op bij de omwonenden, inclusief concrete aandachtspunten. Dit wordt meegenomen in het inrichtingsvoorstel. De buitenruimte krijgt met de herinrichting een nieuwe toekomst, met een hoofdrol voor de huidige karakteristiek van het dorp.

Uitgangspunten IBOR 21-30

Bureau Maris, vormgevers van stad en landschap, ondersteunt het gemeentelijk projectteam bij de herinrichting van Lage Vuursche. Van onderzoek doen, contact met bewoners, de verschillende fases van ontwerp en terugkoppeling met bewoners, tot het opstellen van detailuitwerkingen voor uitvoer. Het IBOR 21-30 is daarbij het uitgangspunt. Hierin zijn de volgende uitgangspunten opgenomen voor de opgave in Lage Vuursche:

  • voor het inrichtingsplan is de buitenruimte te benaderen ‘van gevel tot gevel’
  • er komen klinkers in de rijbaan in plaats van asfalt
  • de huidige riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolsysteem, met het afkoppelen en zoveel mogelijk infiltreren van regenwater
  • groenvakken dienen vervangen te worden, onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden
  • het verduurzamen van verlichting door het toepassen van LEDlampen

Denk mee over Lage Vuursche

Via het platform www.meedoen.baarn.nl worden bewoners van en ondernemers in Lage Vuursche uitgenodigd hun kennis met de gemeente en de ontwerpers van Bureau Maris te delen. U kunt hier uw reactie achterlaten op de kaart van Lage Vuursche.
Wilt u meer weten over de planning van dit project? Informatie vindt u hier.

Cookie-instellingen