Veiligheid van de route Chopinlaan – Van Heemstralaan – Eemnesserweg

We danken u hartelijk voor het delen van uw gedachten en ideeën over de verkeersveiligheid op de route Chopinlaan – Van Heemstralaan – Eemnesserweg.  De voorlopige ontwerpen zijnop 13 februari gepresenteerd tijdens een inloopavond in Theater de Speeldoos. U kunt de schetsen ook zien via onderstaande link. Klik op de knop "Schetsonderwerpen". 

 

 

Aanleiding

De gemeente onderzoekt hoe we de verkeersveiligheid op de route Chopinlaan – Van Heemstralaan – Eemnesserweg kunnen verbeteren. De route speelt een grote rol in de bereikbaarheid van Baarn. Het is een belangrijke verkeersader van en naar het centrum waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. Er zijn zorgen over verkeersonveiligheid op de route die vaak samenhangen met te hard rijden.

 

 

Onderzoek naar verbeteringen

Het onderzoek dat we als gemeente laten uitvoeren, moet duidelijkheid geven over mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de route te verbeteren. We horen daarom graag waar gebruikers de grootste problemen ervaren. Ook brengen we in kaart hoe we de fietsvoorzieningen op deze fietsplusroute kunnen verbeteren. Tot slot onderzoeken we of het verlagen van de maximum snelheid op deze route (of delen daarvan) mogelijk is en of dit bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

 

Bedankt voor het delen van uw ideeën

U kon knelpunten en ideeën online met ons delen. Uw inbreng nemen we zoveel mogelijk mee in het onderzoek. 

Klik op "Schetsontwerpen" om de schetsen te bekijken. 

Schetsontwerpen

Planning onderzoek

Het onderzoek naar mogelijke verbeteringen is eind januari klaar. De meest kansrijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, verwerken we in een zogenaamd ‘voorlopig ontwerp’. Hiervan maken we 3D afbeeldingen. Het voorlopig ontwerp en de 3D afbeeldingen hebben we tijdens een tweede inloopavond gepresenteerd, op 13 februari in de Theater de Speeldoos.

 

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek, dan nodigen we u uit om contact op te nemen. Dat kan bij voorkeur per email via verkeer@baarn.nl of bij Cornelis van Bemmel, de projectleider voor dit onderzoek, via c.vanbemmel@baarn.nl

Cookie-instellingen