Verkeerscirculatieplan centrum Baarn

Foto headers: © Caspar Huurdeman

Welkom op het participatieplatform!

Op deze plek kunt u informatie vinden over alles wat te maken heeft met de verkeersmaatregelen in de Laanstraat. Lees hieronder meer over wat dit plan inhoudt, hoe u mee kon denken en wat nu de vervolgstappen zijn. 

Op dit moment worden rondom de winkelstraat (Laanstraat) verschillende verkeersproblemen ervaren, zoals doorgaand verkeer in verblijfsgebieden, laad- en lostijden die niet altijd worden aangehouden en bestelbusjes en fietsers die door de straat rijden op tijden dat het niet is toegestaan. Daarom werkt de gemeente Baarn in samenwerking met mobiliteitsadviesbureau Mobycon aan het uitwerken van een oplossing voor de overlast die wordt ervaren.

Wat is er gebeurd?

De mobiliteitsadviseurs van Mobycon hebben samen met het projectteam van de gemeente een analyse en inventarisatie gedaan van het verkeer in het centrum van Baarn. Na deze eerste stap hebben ook inwoners kunnen laten horen hoe zij over het verkeer in het centrum denken. Begin 2023 waren er twee bewonersavonden voor genodigden. Tijdens deze avonden konden de genodigden meedenken over een aantal mogelijke maatregelen voor een aantrekkelijke Laanstraat. Om ook andere inwoners van Baarn de mogelijkheid te bieden om mee te denken over de mogelijkheden, is dit online participatieplatform ingericht. Op dit platform kon u in maart en april laten weten welke knelpunten u ervaart in het verkeer of wat uw wensen of ideeën zijn om het verkeer in de gemeente te verbeteren.

Wat kwam er uit het onderzoek en de input van inwoners en ondernemers?

Samen met bewoners, ondernemers en gebruikers van het centrum van Baarn is gekeken naar de problemen in het centrum van Baarn. Er is gekeken of en hoe de Laanstraat autovrij gemaakt kan worden en wat het effect daarvan is op de omliggende wegen. Tijdens de bewonersavonden werd de verwachte overlast van doorgaand verkeer op de doorsteken niet herkend. Inwoners gaven aan dat de verplichte rijrichtingen niet voor het probleem zorgen. Wel het foutparkeren en de verkeerde kant op de Laanstraat inrijden. Ook de snelheid werd niet als probleem ervaren. Daarnaast kwam uit onderzoek dat het aanpassen van de route door het afsluiten van de doorsteken (Teding van Berkhoutstraat - Spoorstraat en de Mollerusstraat - Oranjestraat) zorgt voor een toename van verkeer op de omliggende wegen. 

Hoe nu verder? 

Het college wil luisteren naar de inwoners en ondernemers die aangeven dat er geen aanpassing nodig is van de verkeerscirculatie. Het plan voor nu is dan ook om de doorsteken niet af te sluiten. Maar om starten met een handhavingspilot door extra boa-inzet (bijzonder opsporingsambtenaar) in te huren speciaal en alleen voor de problematiek op de Laanstraat. Daarnaast maken we extra fietsparkeerplekken en nemen we snelheidsremmende maatregelen, zoals verkeersdrempels of rijbaankussens, op de doorsteken. Dit voorstel wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. U kunt de agenda en de bijbehorden stukken vinden via de website https://baarn.raadsinformatie.nl/.

Cookie-instellingen