Denkt u mee over het nieuwe kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Baarn?

De gemeente Baarn hoort graag van alle inwoners wat ze vinden van kunst en cultuur in Baarn. Bent u blij met het aanbod? Kunt u genoeg meedoen? Of denkt u dat het anders, of beter kan? We nodigen u van harte uit om onderstaande enquête in te vullen.

Uw inbreng gebruikt de gemeente om het kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren vast te leggen in een nieuwe Kunst- en Cultuurvisie. Denkt u mee? De hele planning voor het opstellen van de nieuwe Kunst- en Cultuurvisie is te vinden via het kopje 'Planning' in de linkerkolom van deze pagina.

Vult u ook de enquête in?

Bovendien willen we alle inwoners uitnodigen om de enquête over kunst en cultuur in Baarn in te vullen. U kunt de enquête vinden via onderstaande knop:

Vul hier de enquête in

 

Ontwikkeling Kunst- en cultuurvisie
Stappen tot nu toe

De visie wordt in een aantal stappen ontwikkeld. Hiervoor heeft de gemeente adviesbureau Berenschot in de arm genomen. In februari en maart werden verschillende gespreksavonden georganiseerd voor inwoners en betrokkenen. Daarnaast enquêteren we diverse doelgroepen. Wij nemen u graag mee in dit proces en waar we nu staan. Wij nodigen u uit de documenten en verslagen te lezen.

Mocht u op- of aanmerkingen of correcties hebben, laat u ons dat vooral weten. U kunt mailen naar Menno Wiegman (beleidsadviseur cultuur, via m.wiegman@baarn.nl).

1. Informatiedocument
Als eerste is er een informatiedocument gemaakt. Dit is het resultaat van gesprekken met betrokkenen uit de culturele sector, en bureauonderzoek.

2. Enquête jongeren
Jongeren (11-18 jaar) is gevraagd een enquête in te vullen. 200 jongeren hebben op de oproep gereageerd. Hier leest u wat er uit de enquête kwam.

3. Gespreksavond jongeren
Op 13 februari heeft een gespreksavond plaatsgevonden met rond de 25 jongeren van tussen de 11 en 18 jaar oud. Hier leest u het verslag van deze avond.

4. Gespreksavonden inwoners en betrokkenen
Op 27 februari en op 12 maart hebben twee gespreksavonden plaatsgevonden voor inwoners en betrokkenen. Hier leest u het verslag van de eerste gespreksavond. Hier leest u het verslag van de tweede gespreksavond.

5. College-informatieavond – eerste terugkoppeling aan de gemeenteraad.
Op 26 maart gaf adviesbureau Berenschot een eerste terugkoppeling van het participatietraject aan de gemeenteraad en werden de eerste lijnen naar de toekomst geschetst. De presentatie van die avond treft u hier.

Nog in ontwikkeling

6. Inwonersenquete
Momenteel loopt er nog een inwonersenquete naar de beleving van kunst en cultuur onder de inwoners van Baarn. De resultaten van deze enquête kunt u later op deze website teruglezen.

7. Enquête basisschooljeugd.
Er loopt nog een enquête onder kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen. Deze enquête wordt uitgezet via de basisscholen. De resultaten van deze enquête kunt u later op deze website teruglezen.

Cookie-instellingen