Schetsen GOW30

Hieronder ziet u de voorlopige ontwerpen voor de route Chopinlaan-Van Heemstralaan-Eemnesserweg. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De maximumsnelheid is teruggebracht tot 30 kilometer per uur.
  • Bestaande fietspaden blijven gehandhaafd.
  • Kruispunten worden in gele verharding uitgevoerd.
  • Zijstraten worden met zogenaamde uitritconstructies aangesloten.
  • Voetgangersoversteken zijn verhoogd aangebracht.
  • Fietsstroken op de Eemnesserweg worden verbreed tot 2 meter.
  • De rijbaan voor autoverkeer wordt versmald tot 3 meter.

 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen