Informatie over de Kerkenvisie

Erfgoedadviesbureau The Missing Link is door de gemeente Baarn geselecteerd voor het opstellen van een kerkenvisie voor de gemeente Baarn. The Missing Link is gespecialiseerd in erfgoed en archeologie en heeft ruimte ervaring met het opstellen van kerkenvisies voor gemeenten en parochies door heel Nederland. Wij verbinden graag de diverse wensen van inwoners, ondernemers en gemeenschappen met de ambities van gemeenten, provincies en overheid. Bekijk voor meer informatie de website van The Missing Link

Alle reacties worden verzameld en gelezen door de erfgoedambtenaar van de gemeente en de adviseurs van The Missing Link. De uitkomsten en ideeën van de inloopavond en van deze website worden verwerkt in een ‘kerkenpaspoort’, als onderdeel van de kerkvisie. Alle resultaten die wordt opgehaald in dit proces worden zo goed mogelijk geclusterd om een zo breed mogelijke weerspiegeling te geven. Voor specifieke verbeterpunten en aandachtspunten zullen suggesties en ervaringen nauwkeurig worden bekeken, maar er worden geen garanties gegeven dat uw reactie of wens wordt opgenomen in de visie.

Uw algemene reacties op de pagina kunnen ook gelezen worden door andere bezoekers van het platform (uw mededorpsbewoners en lokale ondernemers) die hierop kunnen reageren of uw opmerking kunnen ondersteunen met een extra reactie.

Genodigden zijn vanaf maart 2023 betrokken bij het proces. Andere betrokkenen kunnen via dit online platform een bijdrage leveren. Dit is mogelijk tot en met 1 december 2023.


 

Start: november 2022

    • Kennismakingsgesprekken kerkeigenaren: maart – mei 2023
    • Werksessie ‘Toekomstbestendige kerken’ voor kerkeigenaren: 5 juni
    • Inloopavond: 19 september 2023
    • Afronding participatietraject: Voor diegene die deel hebben genomen in het proces organiseren wij een slotbijeenkomst om de resultaten te delen. Houd onze kanalen in de gaten voor de precieze datum.
    • Geplande oplevering kerkenvisie: januari 2024.
Cookie-instellingen